Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

Situat la adresa

Se va completa în cazul în care se cunoaște adresa imobilului

Identificat prin:

Se va completa în cazul în care nu se cunoaște adresa imobilului
Daca de exemplu scara este 1:10000, se va completa cu valoarea 10000Acceptăm doar fișiere cu extensia .pdf, .docx, .png, .jpeg.

Atașați maxim 2 fișiere suplimentare ce sunt necesare pentru procesarea cereriiSe accept doar fișiere cu extensia .pdf, .docx, .png, .jpeg.