Parteneriat pentru un management institutional performant

„Infrastructura hardware şi software necesară pentru realizarea proiectului, respectiv a serviciilor de dezvoltare şi implementare a Sistemului Informatic de Gestiune a Activității Primăriilor (analiza cerințelor, proiectare, implementare, testare sistem informatic, inclusiv portal web, precum şi instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate şi a celui care va asigura mentenanța sistemului informatic integrat dezvoltat)”

Beneficiar

Consiliul Județean Dambovita în parteneriat cu alte unităţi administrativ-teritoriale (U.A.T-uri definite în baza Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare), din judeţul respectiv.

Locația proiectului

România

judetul Dambovita


Localitatea/Localități: Municipiul Targoviste, Aninoasa, Branesti, Buciumeni, Doicesti, Dragomiresti, Gura Ocnitei, Manesti, Niculesti, Pietrari, Razvad, Sotanga, Ulmi, Voinesti, Vulcana Bai, Vulcana Pandele

 

 

Adresa:Comuna Buciumeni, sat Buciumeni, nr. 293, judetul Dambovita

Telefon: 0245777002

Fax: 0245777233

Mail: Email:primariabuciumeni@yahoo.com

Web: https://buciumeni.ro