Parteneriat pentru un management institutional performant

„Infrastructura hardware şi software necesară pentru realizarea proiectului, respectiv a serviciilor de dezvoltare şi implementare a Sistemului Informatic de Gestiune a Activității Primăriilor (analiza cerințelor, proiectare, implementare, testare sistem informatic, inclusiv portal web, precum şi instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate şi a celui care va asigura mentenanța sistemului informatic integrat dezvoltat)”

Beneficiar

Consiliul Județean Dambovita în parteneriat cu alte unităţi administrativ-teritoriale (U.A.T-uri definite în baza Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare), din judeţul respectiv.

Locația proiectului

România

judetul Dambovita


Localitatea/Localități: Municipiul Targoviste, Aninoasa, Branesti, Buciumeni, Doicesti, Dragomiresti, Gura Ocnitei, Manesti, Niculesti, Pietrari, Razvad, Sotanga, Ulmi, Voinesti, Vulcana Bai, Vulcana Pandele

 

Adresa: Strada Constantin Manolescu, Nr. 143, jud Dambovita

Telefon: 40 (245) 22 62 14

Fax: +40 (245) 22 65 33
Web:   https://www.primariaaninoasa.ro/contact/
E-Mail: aninoasadb@yahoo.com