Vous n'avez pas le role requis pour accéder à cette application.

Pentru a accesa Anunțurile publice și formularele tipizate ale fiecărui UAT , se va accesa pagina UAT-ul dorit, din meniul Unități Administrativ Teritoriale, plasat în partea stângă. 

 

 

DENUMIRE PROIECT

„Infrastructura hardware şi software necesară pentru realizarea proiectului, respectiv a serviciilor de dezvoltare şi implementare a Sistemului Informatic de Gestiune a Activității Primăriilor (analiza cerințelor, proiectare, implementare, testare sistem informatic, inclusiv portal web, precum şi instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate şi a celui care va asigura mentenanța sistemului informatic integrat dezvoltat)”

 

BENEFICIAR

Consiliul Județean Dambovita în parteneriat cu alte unităţi administrativ-teritoriale (U.A.T-uri definite în baza Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare), din judeţul respectiv.

 

LOCAȚIA PROIECTULUI

Dambovita
Localitatea/Localități: Municipiul Targoviste, Aninoasa, Branesti, Buciumeni, Doicesti, Dragomiresti, Gura Ocnitei, Manesti, Niculesti, Pietrari, Razvad, Sotanga, Ulmi, Voinesti, Vulcana Bai, Vulcana Pandele

 

OBIECTIVUL PRINCIPAL

Obiectivul principal al proiectului vizează creşterea eficienţei, eficacităţii şi calităţii serviciilor oferite de administraţia locală prin eficientizarea activităţii de înregistrare şi gestiune a Registrului Agricol şi a fluxurilor şi documentelor asociate activităţii operative a primăriilor, utilizând mijloace specifice tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei. .

 

OBIECTIVE SPECIFICE

 
  1. Îmbunătăţirea timpului de procesare a documentelor aferente Registrului Agricol şi activităţii operative a primăriilor;
  2. Obţinerea de economii în procesul de procesare şi stocare a înregistrărilor la nivelul administraţiei locale;
  3. Sporirea gradului de transparenţă a procesului de înregistrare şi gestionare a informaţiilor necesare pentru Registrul Agricol şi activitatea operativă a primăriilor;
  4. Eficientizarea fluxului de informaţii interne ale primăriilor şi în relaţiile cu alte instituţii;
  5. Creşterea accesului utilizatorilor la serviciile electronice moderne prin crearea posibilităţii de a interacţiona online cu administraţia publică, dar şi de a fi informaţi cu privire la ultimele noutăţi de interes public;
  6. Reducerea timpului alocat completării, depunerii de formulare, dar şi obţinerea informaţiilor de interes public în timp real, prin interacţiuni bi-direcţionale (cetăţean – administraţie publică, administraţie publică – cetăţean);
  7. Creşterea abilităţilor de utilizare a tehnologiei informaţiei de către beneficiarii sistemului informatic integrat SIGAP (Sistem Informatic de Gestiune a Activității Primăriilor), utilizând cunoştinţe specifice dobândite în urma activităţilor de training.